Nieuws

Branddetectie apparatuur: installatie en onderhoud

Branddetectie apparatuur is cruciaal voor de brandveiligheid in gebouwen. Het tijdig detecteren van een brand is van levensbelang. Branddetectie apparatuur waarschuwt de aanwezigen als er rook of hitte wordt gedetecteerd, zodat zij het gebouw veilig kunnen verlaten.

Er zijn verschillende soorten branddetectie apparatuur, zoals rookmelders, warmtemelders, vlammenmelders en gasmelders. Elk type detector is geschikt voor een specifieke toepassing.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe branddetectie apparatuur correct geïnstalleerd en onderhouden moet worden, zodat het optimaal kan functioneren.

Installatie branddetectie apparatuur

De installatie van branddetectie apparatuur is specialistisch werk. Het moet gebeuren volgens de geldende normen en voorschriften. Laat de installatie daarom altijd uitvoeren door een gecertificeerd installatiebedrijf.

Bij de installatie zijn een aantal zaken van belang:

 • Plaatsing detectors op juiste posities in ruimtes
 • Juiste koppeling detectoren aan brandmeldcentrale
 • Controleren werking detectoren
 • Instructie gebruikers brandmeldinstallatie

Als de installatie goed wordt uitgevoerd, kan de branddetectie apparatuur zijn werk doen en branden in een vroeg stadium ontdekken.

Onderhoud branddetectie apparatuur

Net als installatie is onderhoud van branddetectie apparatuur specialistisch werk. Laat dit daarom uitvoeren door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

Het onderhoud bestaat uit:

 • Testen werking detectoren
 • Reinigen detectoren
 • Vervangen defecte onderdelen
 • Updaten software (indien nodig)
 • Controleren meldingen en doormelding naar brandweer

De frequentie van onderhoud is afhankelijk van het type apparatuur en de omgeving. Over het algemeen moet branddetectie apparatuur minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd worden.

Goed onderhouden branddetectie apparatuur is cruciaal voor de brandveiligheid. Het voorkomt dat de apparatuur uitvalt op het moment dat het er echt op aankomt.

Onderwerp Belangrijkste punten Extra informatie Nuttige tips
Installatie branddetectie
 • Door gecertificeerd installatiebedrijf
 • Volgens normen en voorschriften
 • Op juiste posities
 • Controleren werking
 • Offerte opvragen bij 2-3 bedrijven
 • Vraag certificaat installateur op
 • Lees handleiding zorgvuldig
 • Bewaar certificaten
Onderhoud branddetectie
 • Door gecertificeerd onderhoudsbedrijf
 • Minimaal 1x per jaar
 • Testen, reinigen, vervangen
 • Maak onderhoudscontract
 • Registreer bevindingen
 • Noteer datum laatste onderhoud
 • Bewaar rapportages
Veiligheid
 • Vroege branddetectie
 • Snelle alarmering
 • Tijdige evacuatie
 • Oefen brandalarm
 • Zorg voor vluchtroutes
 • Weet wat te doen bij alarm
 • Blokkeer detectoren niet

Veelgestelde vragen

Hoe vaak moet branddetectie apparatuur worden onderhouden?

Minimaal 1 keer per jaar. Bij sommige specifieke toepassingen vaker.

Wie mag branddetectie apparatuur installeren?

Alleen gecertificeerde installateurs die werken volgens de geldende normen en voorschriften.

Wat te doen bij een storing?

Neem direct contact op met uw installateur of onderhoudsbedrijf. Zij kunnen de storing verhelpen.

Hoe test ik mijn brandmelder?

Druk op de testknop om de werking te controleren. Raadpleeg de handleiding van uw specifieke detector.

Mag ik zelf een branddetector vervangen?

Nee, u moet een gecertificeerd installateur inschakelen om de branddetector te vervangen.

Wat te doen bij een loos alarm?

Noteer de oorzaak van het loos alarm, bijv. stof of kookdampen. Meld dit bij uw onderhoudsbeurt.

Hoe schoon ik mijn branddetector?

Volg de instructies in de handleiding. Meestal volstaat het om de buitenkant te stofzuigen.

Conclusie

Goed geïnstalleerde en onderhouden branddetectie apparatuur is onmisbaar voor de brandveiligheid. Laat installatie en onderhoud daarom altijd uitvoeren door gecertificeerde bedrijven.

Test uw branddetectie apparatuur regelmatig op correcte werking. En zorg ervoor dat u weet hoe u moet handelen bij een brandalarm.

Door juiste installatie en onderhoud kan branddetectie apparatuur vele levens en schade door brand voorkomen.